Komisijos ir darbo grupės

  • Viešųjų pirkimų komisija
  • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus Kauno kartų namuose, mokymo ir atestavimo komisija
  • Inventorizacijos komisija
  • KKN gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir saugojimo komisija
  • Dokumentų ekspertų komisija
  • Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio turto nurašymo bei gaunamos paramos įvertinimo komisija
  • Vidaus savikontrolės auditas