Savanoriška veikla

Tarptautiniai savanoriai.

Kauno kartų namai nuo 2004 m. turi EST (Europos savanorių tarnybos) priimančios organizacijos
statusą. Kiekvienais metais Namuose vienas arba du tarptautiniai savanoriai iš Europos Sąjungos valstybių
apie metus laiko vykdo savanorišką veiklą. Per savaitę dirba ne mažiau kaip 30 valandų; savanorio užduotys
gali būti skirstomos į rutinines (buitines), tiesioginę veiklą su tiksline grupe ir kitą veiklą (savanorio
iniciatyvos). Iki šiol buvo dvylika savanorių iš Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Austrijos, Prancūzijos,
Katalonijos, Kroatijos. Mūsų darbuotojai geba dirbti su įvairių amžiaus bei tikslinių grupių žmonėmis, moka
bendrauti anglų ir kitomis užsienio kalbomis. Į Lietuvą atvykę jaunuoliai skatinami organizuoti Kartų
namuose kultūrų pažinimo užsiėmimus.

Savanoriai.

Kauno kartų namai siūlo savanoriškos veiklos erdvę bet kokio amžiaus asmenims, galintiems ir
norintiems padėti pagalbos reikalingiems žmonėms. Veiklos laiką ir trukmę gali rinktis pats savanoriauti
ateinantis asmuo. Savanoriai gali individualiai bendrauti su Senelių globos namų gyventojais, Pagyvenusių
žmonių dienos centro lankytojais, dalyvauti organizuojant renginius, parodas, iškylas, padėti jaunoms
motinoms prižiūrėti vaikus, tvarkytis ar gaminti maistą. Kiekvienas savanoris instruktuojamas apie
atliekamų darbų saugą ir sveikatą darbe, pasirašo Savanoriškų darbų atlikimo sutartį. Jei asmuo yra
nepilnametis, sutartis pasirašoma su vienu iš vaiko tėvų ar globėju. Sutartimi įsipareigojama atlikti
numatytus darbus, laikytis Kauno kartų namų vidaus darbo tvarkos taisyklių. Savanorišką veiklą
reglamentuoja „Savanoriškos veiklos Kauno kartų namuose tvarkos aprašas“.

Savanoriams iš Europos ir Lietuvos Kauno kartų namuose skiriama daug erdvės iniciatyvumui ir
kūrybiškumui skleistis. Jaunieji savanoriai čia įgyja darbinės patirties, mokosi bendravimo įgūdžių ir sutinka
daug skirtingų, įvairių, kitokių žmonių. Pati Namų idėja yra labai svarbi mūsų visuomenėje – kartų
bendravimas; tai skatina ne tik toleranciją, bet ir moko suprasti, priimti pažeidžiamus socialinius sluoksnius.

Esame dėkingi visiems geros valios žmonėms, kurie be jokio materialaus atlygio Pagyvenusių žmonių
dienos centre veda paskaitas įvairiausiomis temomis, moko lankytojus kompiuterinio raštingumo, sveikos
gyvensenos, užsienio kalbų, veda ekskursijas, groja, šoka ir dainuoja įvairiausių renginių metu. Kiekvienas
savanoris skatina organizaciją tobulėti ir ieškoti naujų, kitokių darbo krypčių. Ačiū!