Vykdomi projektai

Kauno kartų namai vykdo projektą „Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13 A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“ finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (VP) priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-R-407, regionų projektų planavimas)“.

Bendra projekto vertė 1 289 496,32 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti ilgalaikės socialinės globos įstaigos teikiamų paslaugų kokybę pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, atliekant statinio rekonstravimą, pritaikant asmenims su negalia. Projekto tikslui pasiekti numatomi uždavinai: atlikti esamo pastato skalbyklos, virtuvės ir I-ojo aukšto gyvenamųjų bei bendro naudojimo patalpų rekonstrukcijos darbus ir įrengti liftą; pastatyti priestatą senyvo amžiaus asmenų ilgalaikės socialinės globos  paslaugoms teikti; įsigyti veiklai reikalingą įrangą ir baldus; sutvarkyti įstaigos teritorijos aplinką.